dilluns, 28 d’agost de 2017

CURS ON-LINE AUTOCONEIXEMENT

Vols aprofundir, clarificar i comprendre millor alguns aspectes de la vida que et resulten problemàtics o, simplement, vols conèixer-te a tu millor? 

Proposo un CURS ON-LINE AUTOCONEIXEMENT. Una consulta filosòfica al llarg d'uns mesos, que s'ajusta al perfil del consultant. Us convido a passar comptes amb la vida amb sinceritat i honestitat, des de la filosofia i el diàleg maièutic. 

CURS D’AUTOCONEIXEMENT DES DE LA FILOSOFIA SAPIENCIAL
Metodologia On-line individual.
El taller d’autoconeixement des de la filosofía sapiencial està dirigit a les persones que aspirin a viure d’acord amb una actitud filosòfica, que  consisteix bàsicament en una reflexió i qüestionament de la nostra pròpia vida, tant d’aspectes que ens resultin problemàtics o que es desitgin aprofundir més. Una indagació, que cerca apropar-nos a viure més a prop de la veritat, entesa com  alétheia, desocultament del que som, que s’amaga i queda ocult per la superposició de creences limitades  i prejudicis. És un treball que ens proporciona, en primer lloc, una comprensió profunda –que és l´única via que possibilita la transformació- i  ens apropa a la veritat perquè és la ignorància –el que creiem que som- la causa principal d’una vida inautèntica. En segon lloc, s’aborda aquesta ingadació d’una forma experiencial, és a dir, des de la nostra experiència vital i sentida del que som en el present. No és només un pensar el que som sinó alhora també és una experiència contemplativa de l’ÉSSER.
 Què és l’autoconeixement? 
És una indagació filosòfica a través de la reflexió dialogada entre l’alumne i el facilitador, que ens condueix a una presa de consciència major del que som nosaltres realment. Són sessions encaminades a qüestionar aquelles creences que ens mantenen allunyats o desconnectats del que som realment (jo profund). Les creences són interpretacions i judicis de valors que fem del món. Passen a ser problemàtiques  quan ens identifiquem amb elles i creiem que configuren la nostra identitat. Són, per tant,  creences limitades que no ens permeten viure amb plenitud i autenticitat. L’estoïcisme expressava aquesta idea de la següent manera:  
“No són els fets que neguitegen els homes, sinó els seus judicis sobre aquests fets. Per exemple, la mort no té res de terrible, d’altra manera també Sòcrates l’hauria considerada així, sinó que el que és terrible és pensar la mort com a terrible. Per tant, quan estem contrariats o negui­tosos o entristits, no hem de culpar-ne ningú més que nosaltres matei­xos, és a dir, els nostres propis judicis”. Epictet, Manual, 5

Com s’entén l’autoconeixement des de la filosofia sapiencial?
 Entenc la filosofia des d’una vessant pràctica –experiencial-, que respecta l’essència del que és la filosofia en el seu origen: amor (phileo) al coneixement (sophia) i, que consisteix en la recerca de la veritat (aletheia). Per a Heidegger,  la veritat  tal com ho cencebien els presocràtis, consistia en la unió del Lógos i l’Ésser, fent referència al verb  Légein, que significa, entre altres,  reunió, deixar mostrar l’ésser en l’ens, desocultar a l’Ens del que es parla i permetre veure’l, descubrir-ho, com no ocult. Segons les seves paraules:  La filosofía es en el modo de corresponder que sintoniza con  la voz del ser del ente. Este corresponder es un hablar. Está al servicio del lenguaje” 
                                                                                                             Heidegger, ¿Qué es la filosofía?
 L’enfocament sapiencial  s’apropa a mostrar qui som perquè  fa present de forma experiencial -no merament intel.lectual- la nostra pròpia naturalesa que forma part de l’ordre o intel.ligència universal. Tesi que està present en moltes de  les grans tradicions filosòfiques i espirituals d’Orient i d’Occident: Logos a Heràclit, Nous a Pitàgores, Tao al taoisme, Brahman a la filosofía vedanta advainta a l’Índia…Pierre Hadot, ens ho expressa de la següent manera:
En términos generales, personalmente tendería a representarme la elección filosófica fundamental, es decir, el esfuerzo a la sabiduría, como una superación del yo parcial y personal, egocéntrico, egoísta, para alcanzar el nivel de un yo superior que ve todas las cosas desde la perspectiva de la universalidad y la totalidad que toma conciencia de sí mismo como parte del cosmos, que abraza entonces la totalidad de las cosas”.
                                                                      Pierre Hadot, La filosofía como forma de vida (pág 146)
També, en la mateixa línia trobem al savi Nisagardatta, que ho explica de forma molt senzilla, a la seva obra Yo soy Eso
“Abandone todas las preguntas: Excepto una: ¿Quién soy yo? Al fin y al cabo, del único hecho del que está seguro es de que es. El yo soy es cierto. El yo soy esto no lo es.
Enfocando la mente en el “Yo soy” en el sentimiento del ser, se disuelve el “yo soy esto y aquello”; lo que permanece es el “yo soy el testigo” y eso también sumerge en soy todo”. Entonces el todo se convierte en el Uno, y el Uno en el Sí mismo, no separado de mí”. 
Objectius de l’autoconeixement
L’objectiu del treball d’autoconeixement és la presa de consciència del que som, des d’una comprensió sentida. No hi ha més objectius que aquest.  Perseguir objectius i aferrar-se als resultats o esperar-los, fa que no tinguem una bona relació amb el present, conditio sine qua non, per ser més reals.  Evidentment, n’hi ha uns resultats, però no és l’objectiu d’aquest taller.  Quan parlo de resultats, em refereixo a que quan  “utilitzem” la filosofía per aconseguir benestar o felicitat, estem deixant de filosofar, perquè la filosofía és totalment desinteressada i és amor a a la veritat. Per la meva experiència, en els tallers, a mesura que s’avança en el treball d’autoconeixement, els alumnes se  senten  més desperts o lúcids, i veuen com es disipen angoixes i pors. Però és només des d’un camí en el que no cerques resultats immediats, sinó avançar en el teu propi autoconeixement. La indagació de la nostra filosofía personal ja porta en si mateixa una transformació que és produïda al comprendre i clarificar aspectes que eren erronis, limitats o confusos. 
A qui li pot interessar
A les persones que vulguin veure més enllà del que veuen normalment, als valents que no volen viure a cegues i romandre adormits. En aquests tallers, despertar/veure/ comprendre i ser es comprenen en un mateix moviment, que ens permet trascendir allò a que ens aferrem, fugim o no volem enfrontar-nos, des de la comprensió i l’acceptació, com un assentiment viscut en el moment en el que estem, des d’una mirada serena que ens permet connectar amb el que som d’una forma plena. Esculpeix, doncs, la teva estàtua! 
“Regresa a ti mismo y mira: si aún no te ves bello, haz como el escultor de una estatua que ha de salirle hermosa: quita, raspa, pule y limpia hasta que hace aparecer un bello rostro en la estatua. También tú, quita todo lo superfluo, endereza todo lo que sea tortuoso, limpia todo lo que esté oscuro, abrillántala y no ceses de “esculpir tu propia estatua” hasta que resplandezca en ti el divino resplandor de la virtud, hasta que veas la Sabiduría en pie sobre su sagrado pedestal ¿Has llegado a esto? ¿Has visto esto? […] Si ves que te has convertido en esto, convirtiéndose tú mismo en una visión al adquirir confianza en ti mismo y ascender hacia lo alto, al tiempo que permaneces en este mundo, sin necesidad ya de quien te guie, entonces, ¡fija intensamente los ojos y mira!” 
Plotino Enéadas (1, 6,9,7) pág 24 Pierre Hadot, Plotino o la simplicidad de la mirada
Metodologia, desenvolupament i continguts de les sessions
És un taller on-line individual. Es tracta d’una activitat formativa, no terapèutica, que aspira a que el alumne aprengui a viure la vida amb una actitud filosòfica. La filosofía és entesa com un Art de la Vida,  que li permet crear la seva pròpia forma de vida, una nova manera de ser i estar en el món, d’acord amb la veritat. No es donen, per tant, ni normes ni receptes de com han de ser les persones, sinó que els alumnes aprenen, a partir de la reflexió dialogada, per ells mateixos, el que són realment i com volen viure (principi d’autonomia). 
Aquesta metodología també respecta el propi ritme de l’alumne a l’hora de comprendre i clarificar la seva pròpia filosofía personal. Això fa que no hagi cap pressa perquè en realitat no hem d’arribar a cap resultat, sinó que ens dediquem a clarificar la seva filosofia personal. La filosofia personal es basa en ñes interpretacions que fem sobre el món i nosaltes mateixos. En paraules de Mónica Cavallé:
“Las concepciones que tenemos sobre la realidad y sobre nosotros mismos constituyen el bagaje desde el que interpretamos nuestra experiencia; son, por lo tanto, las que explican el significado que otorgamos a las cosas, personas y situaciones y, consiguientemente, las actitudes que adoptamos ante ellas; son las que esclarecen por qué hacemos ciertas cosas y no otras, por qué nos motivamos, nos desmotivamos, nos alegramos, nos entristecemos o experimentamos frustración, por qué algo nos atrae o nos contraría; son las que nos hacen sentir que debemos o no debemos, que podemos o no podemos, las que nos inclinan por una cosa o por otra, las que tornan nuestras conductas ecuánimes y altruistas o bien contradictorias y destructivas; etcétera” http://www.monicacavalle.com/asesoramiento-filosofico/que-es-el-asesoramiento/
 El que no veu el facilitador per si mateix, no és imposat ni presuposat per part del facilitador. Això permet que sigui un procés personalitzat i propi, que mai es pot establir des de  judicis previs o precipitats que no hagin estat verificats per l’alumne. 
No s’estableix cap judici de valor cap a la persona sinó que s’examinen els judicis de valors que conformen les nostres accions. ÉS a dir que no identifiquem el que fem amb el que som, ni el que pensem amb el que som. Qüestionar els nostres pensaments i les nostres accions, és  comprendre que els nostres pensaments són només això pensaments i accions i que no configuren la nostra identitat. Més aviat, entenem que aquesta identificació produeix el que es coneix com a “jo superficial” o ego, que ens desconnecta, del que som profundament.
El treball que es desenvolupa en el curs consta de dues parts
-Un treball inicial d’indagació d'indagació de la filosofia personal de l'alumne. Primer es tracta d’aclarir i aprofundir de forma filosòfica en els temes que vol aprofundir l’alumne. La comprensió és l’objectiu fonamental d’aquest etapa. Comprensió que no és merament intel.lectual sinó una experiència sentida per part dels alumnes, que tracten de clarificar i crear noves comprensions a partir de la seva pròpia experiència viscuda. A continuació, es detecten les creences limitades que sustenten aquestes conductes i el qüestionament d’aquestes. 
-Un treball meditatiu i contemplatiu de connexió amb el que som, des de la nostra experiència vital. A través de textos, exercicis i meditacions.
Qui sóc jo?

Es meu nom és Cristina Avilés Marí. Sóc llicenciada de filosofia per la UB. Combino el meu treball com a professora de filosofia a secundària amb el d’assessora filosòfica i facilitadora de tallers de filosofia per adults sobre autoconeixement. M’he format i m’ha inspirat Mónica Cavallé en l’enfocament de la filosofia sapiencial i, des de llavors, he creat el  projecte Slow Thinking, que és una proposta que ens convida a aturar-nos i digerir la vida amb més calma, reflexió i actitud filosòfica.
Dates i preu

En tractar-se d’un taller individual i on-line, els interessats poden posar-se en contacte amb mi i establim l’inici a conveniència de l’interessat. La duració aproximada és de 3 a 5 mesos, però varia en funció de les característiques i circumstàncies personals. Aquesta metodología ens permet fer  un treball personalitzat, respectant el ritme propi de l’alumne a l’hora de clarificar i comprendre les seves inquietuds, problemes, dubtes i confusions vitals. La idea és anar fent un camí d’autoconeixement sense estar pressionat per les dates ni pels resultats. 
Es fan dos sessions al mes, una cada quinze dies d’1 hora i mitja de duració.  Malgrat són dues sessions mensuals, es treballa durant tot el mes perquè el treball realitzat durant la sessió fa que en els 15 dies següents ho apliquem a la nostra vida diàriament. És tracta d’un treball que implica totes les facetes vitals del nostre ésser  i de la nostra existència. 
El preu és de 70 Euros mensuals.
Inscripció i més informació:

Tel: 679431476